top of page

Vanliga frågor

Alla svar finns samlade här

Osäker på något? Har du en fråga till oss? Läs fler svar på vanliga frågor som vi får om arbetet vi gör på Runes Rhododendronpark. Vi har försökt att täcka en rad olika ämnen, men berätta gärna för oss om något fortfarande är oklart. Vi hjälper gärna till på alla sätt vi kan.

Botanical Garden

Är det möjligt att fira vårt bröllop på Runes Rhododendronpark?

Ange ditt svar här. Tänk efter, skriv tydligt och kortfattat och lägg gärna till såväl skriftliga som visuella exempel. Läs igenom det du skrivit för att försäkra dig om att du själv skulle förstå ditt svar om det var första gången du besökte webbplatsen.

Live Show Recording

Har ni öppet på vintern?

Ange ditt svar här. Tänk efter, skriv tydligt och kortfattat och lägg gärna till såväl skriftliga som visuella exempel. Läs igenom det du skrivit för att försäkra dig om att du själv skulle förstå ditt svar om det var första gången du besökte webbplatsen.

Woman with Camera

Hur ofta har ni nya utställningar?

Ange ditt svar här. Tänk efter, skriv tydligt och kortfattat och lägg gärna till såväl skriftliga som visuella exempel. Läs igenom det du skrivit för att försäkra dig om att du själv skulle förstå ditt svar om det var första gången du besökte webbplatsen.

bottom of page